A A A

74 GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM

 

 

74. GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM

Organizatorzy:

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” Hrubieszów

Termin:

Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym to cykl dziewięciu imprez (ośmiu eliminacyjnych turniejów rankingowych + turniej finałowy). Zawody są rozgrywane od września 2018 r. do maja 2019 r. z częstotliwością jednego turnieju na miesiąc.

Kolejny turniej  sezonu odbędzie się w niedzielę 30 grudnia 2018 r., początek gier o godz. 11.00 (losowanie godz. 10.45).

Cel:

Popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja środowiska tenisa stołowego.

Uczestnictwo:

Grand Prix w sezonie 2018/2019 rozgrywany jest w jednej kategorii otwartej - open (dla wszystkich uczestników bez względu na wiek).

Miejsce:

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie ul. 3 Maja 1

System rozgrywek:

Zawody będą rozgrywane systemem pucharowym. W każdym turnieju gramy o wszystkie miejsca (każdy zawodnik rozegra minimum cztery gry). Rozstawianie zawodników w turniejach według zdobytych punktów rankingowych (w pierwszym turnieju obowiązuje ranking z poprzedniego sezonu).

Punktacja turniejów rankingowych:

M-ce - Punkty:
1.  - 100
2.  - 90
3.  - 80
4.  - 70
5.  - 65
6.  - 60
7.  - 55
8.  - 50
9.  - 48
10.- 46
itd do miejsca 50 > 1

Punkty zdobyte w turnieju finałowym mnoży się x 2.

W turnieju finałowym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy wystąpili w turniejach rankingowych (przewidziane są tak zwane dzikie karty, czyli zawodnicy zaproszeni przez organizatorów, nie będą oni brani pod uwagę w końcowej klasyfikacji).

Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty, z jakimi zawodnicy przystąpią do turnieju finałowego + punkty z turnieju finałowego.

W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji, liczy się suma wyższych miejsc we wcześniejszych turniejach.

W przypadku, gdy dwóch, bądź więcej zawodników po turnieju finałowym sklasyfikowanych będzie z taką samą ilością punktów, o kolejności końcowej decyduje pozycja w turnieju finałowym.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu rozgrywek,  przed turniejem. Zgłoszenia przyjmowane będą również pod adresem mailowym: krawczukz@o2.pl lub telefonem 695 731 658.

Sprzęt:

Turnieje rozgrywane są na 12 profesjonalnych stołach  firmy Tibhar. Obowiązuje strój sportowy.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników końcowej klasyfikacji. Pula nagród zostanie określona oficjalnie przed turniejem finałowym (uzależniona od pozyskania środków finansowych od sponsorów). Poszukujemy sponsorów, którzy ufundują nagrody na poszczególne  turnieje.

Wpisowe:

Wpisowe do każdego turnieju wynosi 5 zł. od osoby dorosłej, 3 zł. uczniowie szkół średnich oraz 2 zł. pozostali. Mini Grand Prix bez opłat.

Partner medialny:

Portal LubieHrubie - www.lubiehrubie.pl

Najlepsi w 73 GP, stoją od lewej :Damian Dąbrowski, Bartłomiej Niedźwiedź, Dominik Daciuk

 

KOMUNIKAT
RANKING   GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM
SEZON 2018/19  po trzech kolekach
Lp NAZWISKO  IMIĘ Miejscowość 1 2 3 RAZEM
1 NIEDŹWIEDŹ  BARTŁOMIEJ Modryń 90 90 100 280
2 DĄBROWSKI DAMIAN Podhorce 70 80 90 240
3 DACIUK DOMINIK Hrubieszów 48 60 80 188
4 RESZEL DANIEL Stróża 55 100 0 155
5 ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW Hrubieszów 43 44 65 152
6 KRUSIEWICZ ERNEST Peresołowice 46 46 60 152
7 NIEDŹWIEDŹ  BOGUSŁAW Modryń 44 42 55 141
8 NIEDŹWIEDŹ  MACIEJ Modryń 42 40 46 128
9 ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW Hrubieszów 0 50 70 120
10 JASIŃSKI MICHAŁ Piaski 50 65 0 115
11 SIENICKI MICHAŁ Mircze 0 55 50 105
12 BEDNARZ PATRYK Werbkowice 100 0 0 100
13 MIĘCZAK GRZEGORZ Mieniany 45 0 48 93
14 SŁUPSKI  TOMASZ Podhorce 80 0 0 80
15 RAFALSKI  PIOTR Werbkowice 0 70 0 70
16 WYSKIEL PATRYK Podhorce 65 0 0 65
17 KOROL JAKUB Hrubieszów 60 0 0 60
18 KRUK ANDRZEJ Zamość 0 48 0 48
19 BANASZEK IGOR Hrubieszów 0 45 0 45
20 MAJDAŃSKI IGNACY Wysokie 0 43 0 43
21 KUTERA ALEKSANDRA Teptiuków 0 41 0 41

 

UKS Ogólniak

Zbigniew Krawczuk


Znalezione obrazy dla zapytania tenis stołowy